Bærekraft og ansvar

Bærekraft & ansvar

Vårt mål er å gi matglede til våre forbrukere gjennom å ta vare på det beste i naturen. Derfor har vi høye mål og ambisjoner når det gjelder bærekraftig utvikling, samt at vi tar vårt sosiale og etiske ansvar på alvor.

 

Vi ønsker å tilby sunne, næringsrike og trygge kvalitetsprodukter til våre forbrukere, samtidig som vi skal ivareta og ha respekt for miljøet og ressursene vi alle deler.

 

Vi på Semper arbeider for å verne om miljøet og det beste fra naturen for fremtidige generasjoner. For oss innebærer bærekraftig utvikling å sikre at vi beskytter vår lille klodes verdifulle ressurser, og at vi legger igjen så lite avtrykk som mulig.

 

I årsrapporten fra vårt morselskap Hero Group kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft.

Vår bærekraftstrategi veileder oss i vårt daglige arbeide og vilje til å kontinuerlig forbedre oss.