Landskapsbild med fält och några träd

Personvernpolicy

Her følger en beskrivelse hvordan Semper samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger. Vi informere også om hvilke rettigheter du har når det gjelder dine personopplysninger. 

 

Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

 Semper AS, organisasjonsnummer, 976490460 er personopplysningsansvarlig for de personopplysninger som hentes inn. Vi samler inn informasjon om deg når du registrerer deg i en kundeklubb, eller deltar i en konkurranse. Vi kjøper også informasjon for å kunne sende informasjon og markedsføring til deg. Opplysningene det dreier seg om er:

  • navn
  • kontaktinformasjon, som adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • fødselsdato eller personnummer


Hva gjør vi med informasjonen?

Vi lagrer og behandler opplysningene slik at vi kan sende ut nyhetsbrev og annen informasjon, føre statistikk, gjøre forbruker- og markedsundersøkelse, behandle forbrukerhenvendelser, og annet som er viktig for vår virksomhet. 

Nyhetsbrev via e-post m.m. Informasjon som vi bruker for å sende ut nyhetsbrev eller markedsføring via e-post og post, beholder vi så sant du ikke selv velger å melde deg av.

Kan vi deler din informasjon?

Ingen tredje part, bortsett fra våre samarbeidspartnere som hjelper oss med IT, har tilgang til dine personopplysninger så lenge det ikke er en lovgiving som krever at vi deler. Vi har rutiner for å sikre at dine personopplysninger behandles trygt og sikkert i henhold til gjeldene lovgivning. 

Hvilke rettigheter har jeg?

Trekke tilbake samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om å dele din informasjon, eller motta markedsføring/ utsendelser. Det skjer enten ved at du melder deg av nyhetsbrevet, eller kontakter oss via e-post/telefon for å reservere deg for utsendelser, eller for eventuelt rensing av historikk (vi beholder kun informasjon som kreves for å oppfylle loven og våre forpliktelser overfor deg).

Rett til informasjon: Du kan kreve å få en kopi av personopplysninger vi har registret på deg.

Rett til rettelse: Vi vil sikre at din informasjon er oppdatert og korrekt. Du kan kreve å få informasjon rettet eller fjernet om du anser at den er ukorrekt.

Rett til sletting: Du kan kreve å få fjernet dine personopplysninger. Vi får ikke slette informasjon som loven krever at vi beholder.

Klagerett: Om du anser at vi har behandlet dine personopplysninger på en ukorrekt måte kan du alltid ta kontakt med oss. Datatilsynet er ansvarlig for tilsyn med datasikkerhet lovgivningen og den som anser at det forekommer uriktig bruk av personopplysninger kan fremsette klage til Datatilsynet. 

Hvordan kan jeg bruke mine rettigheter?

Om du vil benytte dine rettigheter så kontakter du oss via e-post her. Om du vil fremsette en klage til Datatilsynet kontakter du dem.  

Cookies

Denne nettsiden bruker cookies. Vi bruker cookies for å forbedre og tilpasse ditt besøk. Du godkjenner bruk av cookies ved å besøke vår nettside. Du kan justere sikkerhetsinnstillingen i din web browser for å forhindre at cookies blir lagret på din PC.

Oppdatering av Personvernpolicy

Det kan være at vi må oppdatere denne policy, og oppdatering skjer her på nettsiden. Denne policy er oppdatert den 21. mai 2018.