baby_baby_spiser

Barnemat - Barnematkvalitet

All vår barnmat uppfyller barnmatskvalitet, vilket innebär tydliga lagar och regler om vad barnmaten får innehålla. Gränsvärdena för tungmetaller, mögelgifter och bekämpningsmedel är t.ex. mycket strängare i barnmat än i annan mat. Barnmat får enligt lag inte heller innehålla varken tillsatser, konserveringsmedel eller stabiliseringsmedel. Traditionell konservering med rätt temperatur under en viss tid är hemligheten för att barnmaten skall hålla.

Tusen gånger mindre bekämpningsmedelsrester

Barnmatskvalitet innebär ytterst låga gränsvärden av bekämpningsmedelsrester. Till exempel får, och kan, jordgubbarna som man köper i affären innehålla tusen gånger mer bekämpningsmedelsrester än jordgubbarna vi använder till vår barnmat. 

Barmatskvalitet och tungmetaller

Tungmetaller, t.ex. kadmium och bly, som finns i våra jordar tas upp av spannmål och andra grödor. Därför väljer vi jordar med omsorg för att klara kraven på barnmatskvalité i våra råvaror. I dag är det inte ovanligt att jordar är förorenade och har högre nivåer av tungmetaller. Gränsvärdena för tungmetaller i barnmat är mycket lägre än för annan mat och vi handplockar därför våra leverantörer för att säkerställa att halten hålls låg. 

Vi säkerställer även att de skördar av havre som vi använder har låg halt av kadmium. Endast en liten del av all havre som odlas för livsmedel i Sverige, väljs ut till barnmat. 

Noggranna kontroller för mögelgifter 

Spädbarn och små barn tar lättare skada än vuxna av oönskade ämnen som exempelvis mögelgifter. Mögelgifter förekommer ofta i t.ex. torkad frukt, nötter och spannmål som inte har torkat ordentligt efter skörd. Vi har noggranna kontroller som säkerställer att barnmaten är bra och att den håller sig till gränsvärdena. 

Inga konserveringsmedel 

Konserveringsmedel är enligt lag förbjudet i barnmat. Istället konserveras barnmat genom värmebehandling. När undertrycket i exempelvis en barnmatsburk släpper hörs ett klickljud som garanterar att den har varit korrekt försluten. När man öppnat en burk eller en klämpåse ska den därför behandlas som en färskvara.