Barn & ernæring

Barn & ernæring

Her finner du oppdatert informasjon, tips og råd, samt forskning innom barnehelse og barneernæring.

Baby_pa_skulder_bla_oyne

Artikkel

Den eneste morsmelkerstatningen med melkefett og MFGM

Semper støtter WHO-koden. Om ammingen fungerer er morsmelkerstatning den beste maten for spedbarnet. Det ammende barnet er derfor et naturlig forbilde når morsmelkerstatning skal utvikles. Morsmelken er unik og er tilpasset barnet behov. De grunnleggender næringsstoffene i morsmelk er karbohydrater(laktose), melkeprotein, oligosakkarider og protein. Gjennom å forsøke å etterligne morsmelkens innhold kan vi gi alle barn mulighet til å vokse og utvikle seg på lik linje med helammede barn. Om man ikke kan eller vil amme er det morsmelkerstatning som er anbefalt.

  

Baby_far_mat_med_flaske_av_mamma

Artikkel

Å gi mat med flaske

I Retningslinjene for spedbarnsernæring anbefales det at babyen fullammes de første seks månedene. Det kan være flere grunner til at mor ikke kan eller vil amme, og i slike tilfeller er det anbefalt å bruke morsmelkerstatning. I noen tilfeller har ikke mor nok morsmelk, og da kan man gi morsmelkerstatning i tillegg. Både morsmelk og morsmelkerstatning gir barnet alt det behøver næringsmessig for optimal vekst og utvikling, og er tilpasset til hva barnet kan håndtere og omsette, bortsett fra vitamin D. Uavhengig om barnet får morsmelk eller morsmelkerstatning, er det anbefalt tilskudd av vitamin-D dråper fra 1 ukes alder.  Sempers morsmelkerstatning er utviklet med morsmelken som forbildet og i samarbeidet med barneleger. Alltid med det lille barnet i fokus.