Flaskmatning - Semper Barnmat

Vårt arbeide

For å følge med på den seneste forskningen innen barn og ernæring har Semper opprettet et vitenskapelig råd.  I denne gruppen av barneleger, professorer og representanter fra Semper diskuteres forskning, råd og anbefalinger. Her tas det også opp engasjement og deltagelse i nye forskningsstudier som har til  hensikt å fremme god barnehelse.

Olle Hernell - Semper Barnmat

Vårt samarbeid med eksperter inne barnehelse

Her tas det også opp engasjement og deltagelse i nye forskningsstudier som har til  hensikt å fremme god barnehelse. Ut fra samarbeidet i det vitenskapelige rådet – og med forankring i vitenskapen - jobber Semper kontinuerlig med utvikling og forbedringe av våre produkter. I dag består det vitenskapelige rådet av Professor Olle Hernell, Professor Bo Lönnerdal och Overlege Pia Karlsand Åkesson. Ut fra aktuelle  problemstillinger inviterer vi også inn andre barneleger med spesialfelt og ernæringsfysiologer, for å ta de riktige beslutningene når det gjelder barnemat og barnehelse.