baby_mates_med_flaske

Om morsmelkerstatning

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler fullamming de første 6 månedene og Semper støtter full og helt denne anbefalingen. Ikke alle kvinner kan eller vil amme, og da er morsmelkerstatning det eneste alternativet de første fire månedene. Semper fører Semper BabySemp, som er en fullverdig morsmelkerstatning.

Morsmelkerstatning er beregnet for barn fra 0-6 måneder. Morsmelkerstatning kan brukes som tillegg til eller som erstatning for morsmelk, og dekker det normale næringsbehovet hos spedbarn i alderen 0-6 måneder.

Alle morsmelkerstatninger lages av kumelk, men det er ulikheter mellom de forskjellige erstatningene. BabySemp har et unikt innhold av melkefett og MFGM, som er viktige komponenter for barnets utvikling. Melkefett finnes ikke i noen av de andre morsmelkerstatningene på det norske markedet i dag. I tillegg til melkefett og MFGM inneholder BabySemp blant annet galaktooligosakkarider (GOS), omega-3 (DHA) og omega-6 (ARA), samt alfa-laktalbumin.

MFGM er en forkortelse for Milk Fat Globule Membrane

MFGM inneholder flere av de naturlige stoffene som finnes i morsmelk, for eksempel  fosfolipider, gangliosider, glykoproteiner og kolesterol. Morsmelk er rik på kolesterol som inngår i cellemembran og er viktig for utvikling av hjernen og nervesystemet.  Dessuten inneholder MFGM glykoproteiner som kan være med på å forebygge sykdommer. Ved å bruke melkefett og berike med MFGM er BabySemp 1 kommet nærmere morsmelkens innhold, og de naturlige gode effektene for barnet. En sterk og frisk start i livet.