Limosilactobacillus Reuteri Protectis

Probiotika er mikroorganismer eller levende, nyttige bakterier som påvirker den normale bakteriefloranen i tarmen på en positiv måte. De flesta probiotika tilhører melkesyrebakterier som lactobaciller og bifidobakterier. Limosilactobacillus reuteri Protectis (DSM 17938) er en av de best studerte probiotikane, på spedbarn og barn. Frem til i dag har L. reuteri blitt prøvet ut i mer enn 224 kliniske studier med totalt 18 000 individer i alle aldersgrupper. Av disse er 110 studier gjort med barn, fra nyfødt og opp til år. 114 studier er gjort på voksne.

Header Baby - baby drinking from bottle

Artikkel

Studier med Limosilactobacillus reuteri Protectis

Probiotika är mikroorganismer eller levande, nyttiga bakterier som gynnar den normala bakteriefloran i tarmen på ett positivt sätt. De flesta probiotika tillhör mjölksyrabakterier som Limosilactobaciller och bifidobakterier. Limosilactobacillus reuteri Protectis (DSM 17938) är en av de mest välstuderade probiotika, vad gäller spädbarn och barn. Hittills ( februari 2012) är resultaten av 92 studier på totalt 5367 spädbarn och barn. Resultaten är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (55 artiklar). Mer information om L. reuteri hittar du på www.biogaia.se