Fornybar energi

Vi satser på fornybar energi

Vårt energiforbruk i Sverige er basert på 100 % fornybare kilder. Vi investerer også i effektivisering og vedlikeholdsarbeid for ikke å sløse med energi.

 

Elektrisitet fra fornybare kilder

Siden 2020 har vi vannkraftsertifikater som garanterer at elektrisiteten vi bruker i fabrikkene i Götene og Korsnäs og på kontorene våre, kommer fra fornybare kilder. I vår barnematfabrikk i Götene brukes også damp, som produseres av flis i et eksternt varmeanlegg, også det er en fornybar kilde. Men selv med bærekraftige energikilder er det viktig å ikke kaste bort energien. Derfor fokuserer vi på effektivitet i produksjonen og investerer i godt vedlikehold av våre anlegg.

 

 

 
ide
Gotene

Siden ble sist oppdatert 1. september 2023.