Retningslinjer

Vi verner om miljøet og naturens goder, for kommende generasjoner. Vi har et omfattende bærekraftig utviklings arbeide som gjennomsyrer alt vi gjør. Vi har utarbeidet retningslinjer for å sikre arbeidet.