Frigående höns går runt på en gräsmatta

Egg fra frittgående høns

Kun egg fra frittgående høns. 100% av eggene som vi bruker i våre barnemat produkter kommer fra frittgående høns.

Frigående höns i utemiljö

VÅR RETNINGSLINJE

Semper har en policy om at vi kun skal bruke egg fra frittgående høns i våre produkter, der vi bruker egg. For barnematproduktene er det her gjennomført 100%. Det gjenstår fire produkter i det glutenfrie sortimentet som må utredes for å komme i mål her også.