Baby_sover_på_blatt_babyteppe

Det viktige melkefettet

Det er store likheter mellom sammensetning av fettet i morsmelk og melkefett. Fettet i morsmelken er en avveid blanding av mettede, enumettede og flerumettede fettsyrer. Det er meste fettet er i form av triglyserider, men det finnes også de viktige fosfolipider og gangliosider. Fra melkefettet får vi også betapalmitat som kan minske risikoen for forstoppelse.  

Melkefettkula

Det viktige melkefettet

Rundt hver eneste lille fettdråpe, om det så er morsmelk eller kumelk, finnes et skall i form av en membran. På engelsk kalles membranen for Milk Fat Globule Membrane og forkortes til MFGM. På norsk kalles det melkefettkulemembran. I membranen finnes et stort antall bioaktive protein og fettstoffer. MFGM inneholder så mye som 120 ulike proteiner i et dobbeltlagt av fosfolipider som omgir fettkulene i melken. MFGM som helhet, og flere stoffer som inngår i membranen, viser seg å ha betydning for utvikling av nervesystemet, den kognitive utviklingen, for immunforsvaret og beskyttelse mot infeksjoner.

Fosfolipider er en viktig del av alle cellemebraner, også for hjernens celler, og kan derfor ha en positiv innvirkning på den nevrologiske utviklingen hos spedbarn. Fosfolipider kan deles i to grupper; glyerofosfolipider och sfingolipider. Sfingolipider finnes kun i melkefett. Gangliosider tilhører gruppen sfingolipider og finnes kun i melkefett og ikke i vegetabilske oljer. Omtrent 10% av hjernens fettinnhold består av gangliosider. De inngår i cellemembranen og andre biologiske membran, og er dermed viktig for utviklingen av nervesystemet, mage-tarmsystemet og immunforsvaret. Gangliosider kan også forbedre tarmfloraen. Sfingomyelin er et annet fosfolipid som også finnes i melkefett. Sfingomyelin er viktig for hjernens celler og myelinisering i sentralnervesystemet, og er derfor vesentlig for den nevrologiske utviklingen hos spedbarn.

MFGM inngår også i glykoproteiner og kolesterol. Glykoproteiner er proteiner som er bundet til en karbohydratdel og finnes i alle kroppens cellemembraner. Glykoproteiner bidrar i flere viktige funksjoner som for eksempel immunforsvaret og beskyttelse mot infeksjoner.

En studie på litt større barn som fikk avvenningskost beriket med MFGM, viste en lavere forekomst av infeksjoner, sammenlignet med de som fikk vanlig mat. Resultater fra TUMME-studien, viste at de barna som fikk morsmelkerstatning (MME) beriket med MFGM, hadde lavere forekomst av ørebetennelser og på nivå med ammede barn, sammenlignet med de som fikk standard MME. Resultatene er lovende og verdifulle, siden det i dag er mye vanligere med ørebetennelser hos barn som får MME, enn hos de barna som ammes. I tillegg var den kognitive utviklingen bedre hos de som fikk MFGM-beriket MME. Forskjellen var signifikant sammenlignet med barna som fikk standard MME og på nivå med de barna som ble ammet.

De positive resultatene med MFGM berikning som man så i TUMME- studien bekreftes også blant annet i disse studiene:
•    Clinical Benefits of Milk Fat Globule Membranes for Infants and Children med Olle Hernell och co (J Pediatr 2016;173S:S60-5).
•    Effect of bovine milk fat globule membranes as a complementary food on the serum metabolome and immune markers of 6-11-month-old Peruvian infants med Hanna Lee och co från 2018 (npj Science of Food (2018) 2:6 ; doi:10.1038/s41538-018-0014-8)
•    Improved Neurodevelopmental Outcomes Associated with Bovine Milk Fat Globule Membrane and Lactoferrin in Infant Formula: A Randomized, Controlled Trial med Fei Li och co från 2019 (J Pediatr 2019;-:1-8)

Morsmelk, fløte og MFGM er alle rike på kolesterol. Kolesterol finnes ikke i vegetabilske oljer eller plantefett. Ved å øke innholdet av kolesterol i morsmelkerstatningen, vil det føre til barnet som drikker morsmelkerstatningen får økt kolesterolnivået i blodet, og nærme seg det nivået som ammede barn har. Om det her har en gunstig effekt på lengre sikt blir interessant å følge med på. Data på ammede barn tyder på det. Kanskje kan det gi en  ” programmeringseffekt” som medfører at barnet som voksen har litt lavere kolesterolnivå i blodet, som igjen innebærer en reduksjon av en risikofaktor for hjerte- karsykdommer.

Studier viser at ammede barn har en mer fettbasert metabolisme, og at barn som får   morsmelkerstatning, har en mer proteindrevet metabolisme. Semper prøver å etterligne en sammensetning på morsmelkerstatningen som medfører at metabolismen blir mer lik den vi ser hos det ammede barnet. I TUMME-studien så man at spedbarn som fikk MFGM-beriket morsmelkerstatning, hadde et lavere innhold av sirkulerende aminosyrer, og høyere nivåer at kolin, betain og ketonlegemer, hvilket kan tyde på en metabolisme mer like hos ammede barn. 

Betapalmitat – naturens egen mykgjører

Størstedelen av melkefettet i morsmelk består av triglyserider, slik er det også med melkefettet i BabySemp. Triglyserider består av en glyseroldel og 3 fettsyrer. Morsmelkens og melkefettets triglyserider er rike på de mettede fettsyrene oljesyre og palmitinsyre. For at fettsyrene skal kunne absorberes i tarmen, må de spaltes fra glyseroldelen, se illustrasjonen under. Dette skjer ved hjelp av lipase fra pancreas. Det er bare fettsyrene som sitter øverst og nederst på glyseroldelen som krever lipase for å spaltes (de som sitter i Alfa- resp Gamma-binding). Fettsyren i midten som sitter i Betaposisjon, trenger ikke hjelp av lipase for å spaltes, og absorberes sammen med glyseroldelen. Når palmitinsyren sitter i triglyseridets betaposisjon kalles den for betapalmitat, og absorberes lett, se illustrasjon under. Palmitinsyren i melkefett sitter i stor utstrekning i betaposisjon.

I vegetabilsk fett sitter ikke palmitinsyren i like stor utstrekning i triglyseridets betaposisjon, som gjør at den er ikke så lett absorberbar, og risikoen for dannelse av «kalsiumsåpe» øker.  «Kaliumsåpe” dannes først og fremst av lange mettede fettsyrer, som for eksempel palmitinsyre. Når palmitinsyren har blitt spaltet fra alfa- eller gammabindingen og venter på å bli absorbert, vil palmitinsyren og kalsium (Ca 2+) bindes til palmitinsyrens karboksylgruppe. Når ”kalsiumsåpe” dannes, absorberes hverken fett eller kalsium fullstendig, og risikoen for forstoppelse øker.

BabySemp har et høyt innehold av melkefett med betapalmitat, som vil redusere risikoen for treg mage og forstoppelse, samt forbedre absorpsjon av kalsium og fett hos barnet.

Fettsammensetningen i morsmelk og melkefett har mange likheter og derfor har vi valgt å erstatte en stor andel av det vegetabilske fettet med melkefett i BabySemp. Vi kan derfor si at de gunstige helseeffektene av melkefettets bestanddeler er en av de store fordelene med BabySemp. Ved å bruke melkefett og berike med ekstra MFGM i BabySemp, har vi kommet nærmere morsmelkens innhold, og de naturlig gode effektene for barnet.  Alt for en sterk og frisk start på livet.