TUMME-studien

Her kan du lese artikler som handler om Tumme-studien og utvikling av nye BabySemp. Flere artikler kommer.

Hyggelig lesing!

Bebis ligger i sängen och tittar in i kameran

Artikkel

2014 beste avhandling i pediatri

Vi har glädjen att berätta att Niklas Timby, Umeå vann det prestigefyllda priset. Niklas Nimby ledde den så kallade Tummestudien som vi tidigare har presenterat på såväl Sempers hemsida som i Sempers tidning Små och Stora nyheter. Tumme-studien (TillväxtUtveckling ModersMjölksErsättning) var Niklas avhandlingsarbete i vilket en ny förbättrad modersmjölksersättning med tillsatt MFGM, lägre energi och proteinhalt studerades. En grupp fick den nya förbättrade modersmjölksersättningen, en grupp fick en standard modersmjölksersättning och en grupp barn ammades.