Bebis ligger i sängen och tittar in i kameran

2014 beste avhandling i pediatri

Vi har glädjen att berätta att Niklas Timby, Umeå vann det prestigefyllda priset. Niklas Nimby ledde den så kallade Tummestudien som vi tidigare har presenterat på såväl Sempers hemsida som i Sempers tidning Små och Stora nyheter. Tumme-studien (TillväxtUtveckling ModersMjölksErsättning) var Niklas avhandlingsarbete i vilket en ny förbättrad modersmjölksersättning med tillsatt MFGM, lägre energi och proteinhalt studerades. En grupp fick den nya förbättrade modersmjölksersättningen, en grupp fick en standard modersmjölksersättning och en grupp barn ammades.

Nicklas Timby - Semper Nutrition

Niklas Timby

Resultaten visade att de barn som fått den förbättrade modersmjölksersättningen berikad med MFGM fick en förbättrad kognitiv utveckling, jämförbar med de ammade barnens. De barn som fick en modersmjölksersättning berikad med MFGM fick även färre öroninflammationer än de barn som fick standard modersmjölksersättning. Vid 4, 6 och 12 månaders ålder hade barnen i samtliga tre grupper lika tillväxt. Vilket betyder att späda barn har en mycket god förmåga att själva reglera sitt födointag. Niklas Timby har tidigare redan vunnit två fina priser. I EU projektet NUTRIMENTHE studerades olika näringskomponenters betydelse för den mentala utvecklingen hos späda och små barn. Vid slutkonferensen år 2013 presenterades många bra och viktiga projekt av skickliga och kunniga forskare från hela Europa. Bäst var dock Niklas Timby som vann priset för bästa presentation med rubriken “Supplementation with milk fat globule membranes to infant formula improves cognitive performance and reduces morbidity in infections in formula-fed infants”. Och förra året vann Niklas Timby igen. Då vann han the Jean Rey Prize pris för bästa presentation inom barnnutritionområdet vid EPGHAN kongress (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).

Les Niklas Timbys avhandling