Artikler fra Små&Stora

Här kan du välja att läsa artiklar som tidigare publicerats i Små&Stora.

Trevlig läsning!

Header Baby - mother carrying baby

Artikkel

Hjernens utvikling

Spädbarnets sinnen, språk och "själ"!

Författare: HUGO LAGERCRANTZ, barnläkare och senior professor
Karolinska institutet, chefredaktör Acta Paediatrica

Fram till 1970-talet ansågs det att den nyfödda hjärnan var som ett oskrivet blad. Det nyfödda barnet såg på omvärlden som i en dimma och uppfattade ljud, såsom när mamman pratade med barnet, som ett surrande virrvarr. Spädbarnet skulle lämnas ifred och bara tas upp från sin bädd för att ammas och blöjbytas. Idag vet vi att spädbarn känner igen ansikten och mänskliga röster. De uttrycker känslor såsom glädje och sorg. Med nya hjärnavbildningsmetoder har man visat att det förekommer mycket hög aktivitet i hjärnbarken. Den nyfödda hjärnan är ingalunda blank som man tidigare trodde. I den här artikeln diskuteras hur spädbarnet uppfattar sig självt och omvärlden med sina sinnen, hur det lär sig modersmålet och utvecklar sin ”själ” eller medvetande.

Header Baby - baby in bed

Artikkel

Jern til undervektige

Järnbrist är globalt sett ett stort hälsoproblem och små barn är de hårdast drabbade. Dessa utgör både den grupp som har störst behov av järn och samtidigt riskerar de mest allvarliga skadorna av järnbrist. Kampen för att minska förekomsten av järnbrist hos små barn har därför länge betraktats som ett prioriterat område i världssamfunden på grund av dess tydliga koppling till negativ neurologisk utveckling(1). På senare år har kunskaperna ökat kring den kanske största riskgruppen för järnbrist i Sverige – barn som är födda med låg födelsevikt.