Bebis äter mat - från Semper Barnmat

Barnets første introduksjon av smaker

På Junibacken i maj 2019 föreläste Ulrica Johansson, leg. dietist, fil.kand i Gastronomi och doktorand vid institutionen för klinisk vetenskap pediatrik, Umeå universitet. Ulrika berättade om sin forskning om barnets första introduktion av smaker.

Bebis äter mat - från Semper Barnmat

Introduktion av mat

Forskning visar att det vi äter under första levnadsåret spelar stor roll för vår framtida hälsa och de riskfaktorer som kan utvecklas gällande välfärdssjukdomar. Detta har ökat intresset för att studera tilläggskost hos spädbarn för att kunna förstå faktorer som bidrar till god hälsa både kortsiktigt och långsiktigt. Läs Ulrikas artikel som publicerades i tidningen Små&Stora.

Läs mer