Header Baby - baby on should of mom

Viktig med bedre inntak av vitamin D

Väsentliga riskfaktorer för bristfällig D-vitaminstatus är förutom vistelse vid våra solfattiga nordliga breddgrader, otillräckligt D-vitaminintag via maten och mörk hudfärg.

Viktigt med vitamin D-intag - Semper Nutrition

Vitamin D-intag

En sammansatt forskargrupp från Malmö och Umeå har studerat D-vitaminstatus hos barn mellan 5–7 år, det vill säga i en ålder då D-vitamintillskott inte längre rekommenderas. Endast 50 % av barnen i Malmö och 70 % i Umeå nådde upp till rekommenderat dagligt D-vitaminintag. Hela 75 % av barnen med mörk hudfärg i Malmö och 50 % av dem i Umeå uppvisade inte adekvat D-vitaminstatus, det vill säga de hade < 50 nmol/l S-25(OH)D.

Läs mer