Header Baby - baby sleeping

Viktige komponenter i morsmelkerstatningen

Studier om morsmelkerstatning og tilskuddsblanding.

Low level of galacto-oligosaccharide in infant formula stimulates growth of intestinal Bifidobacteria and Lactobacilli.

Ben XM, et al. World J Gastroenterol 2008;14(42):6564-8 I denne studien deltok 371 friske fullbårne barn som alle fikk morsmelk fra fødselen. De barna som hadde behov for morsmelkerstatning de første fire uken av livet ble randomisert til enten morsmelkerstatning med GOS (0,24 g GOS/100 ml blandning) eller en uten. Etter tre måneder så man at de barna som hadde fått en morsmelkerstatning med GOS hadde en avføring som var lignet den de brysternærte barna hadde, dvs. en avføring med lavere pH og flere avføringe per dag, sammenlignet med barna som hade fått en morsmelkerstatning uten GOS. Berikning med GOS påvirket ikke insidens av gråt, gulping eller brekninger. 

Konklusjon:

En beriking av morsmelkerstatning med GOS (0,24 g/100 ml blanding) kan forbedre antall avføringer per døgn, minsker avføringens pH og stimulere bifidobakterier og lactobasiller i tarmen, som gir det lille barnet en avføring som er mer lik det brysternærte barnets avføring. I den nye generasjonen med BabySemp er GOS tilsatt i alle morsmelkerstatninger (bortsett fra BabySemp Bifidus som inneholder Laktulose). BabySemp1 og BabySemp 1 Lemolac inneholder 0,24 g GOS/100 ml blanding.

Galacto-oligosaccharides are bifidogenic and safe at weaning: a double-blind randomized multicenter study

Fanaro S, et.al. J Peadiatr Gastroenterol Nutr 2008;48:82-8.I denne studien deltok 159 barn, i alderen 4-6 måneder, og som ved studiestart fikk morsmelkerstatning. Deltakerne ble randomisert til enten morsmelkerstatning med GOS (0,5 g GOS/100 ml blanding) eller uten. Efter seks respektive tolv uker så man at barna som hadde fått morsmelkerstatning med GOS hadde flere bifidobakterier og mykere avføring, sammenlignet med barna som hadde fått en morsmelkerstatning uten GOS. Berikning med GOS påvirket ikke insidens av gastrointestinale bivirkninger eller barnets vekst. 

Konklusjon:

En berikning av morsmelkerstatning med GOS (0,5 g/100 ml blanding) til barn i alderen 4-6 måneder kan påvirke bifidobakteriernas flora og gi barnet en mykere avføring. Berikning med GOS i morsmelkerstatning ga ingen bivirkninger i denne studier. I den nye generasjonen med BabySemp er GOS tilsatt i alle morsmelkerstatninger (bortsett fra BabySemp Bifidus som inneholder Laktulose). BabySemp2 og BabySemp 2 Lemolac inneholder 0,24 g GOS/100 ml blanding.

Berikning med α-lactalbumin i morsmelkerstatning

α-Lactalbumin-rich infant formula fed to healthy term infants in a multicenter study: plasma essential amino acids and gastrointestinal tolerance.

Davis AM, et. al. Eur J Clin Nutr 2008;62:1294-1301. I denne studie deltok 216 friske fullbårne barn. Barna ble randomisert til enten morsmelkerstatning beriket med α-lactalbumin eller en vanlig standard morsmelkerstatning. Barna ble kontrollert annen hver uke, og nivåer av essensielle aminosyrer i plasma ble målte etter åtte uker.

Konklusjon:

En morsmelkerstatning med lavere proteinkonsentrasjon og med høyere proteinkvalitet ( beriket med α-lactalbumin) tilfredsstiller spedbarnets behov for alle essensielle aminosyrer og protein. Toleransen i mage-tarmkanalen hos barn som fikk α-lactalbumin-beriket morsmelkerstatning lignet den hos brysternærte barn. Sempers morsmelkerstatning er beriket med α-lactalbumin.

Lactobacillus reuteri Protectis stimulerer tarmfunksjonen

The effect of probiotics on feeding tolerance, bowel habits, and gastrointestinal motility in preterm newborns.

Indiro F, et.al. Journal of Pediatrics 2008;152:801-6. En dobbeltblind, placebokontrollet studie hvor formålet var å undersøke hvilken effekten et daglig tilskudd av probiotika har på  matvareintoleranse og gastrointestinal motilitet hos friske premature spedbarn som fikk morsmelkerstatning.
30 spedbarn med en gjennomsnittlig gestasjonsalder på 34 uker og en gjennomsnittlig fødselsvekt på 1890 gram deltok i studien. 10 spedbarn ble kun ammet, og 20 spedbarn ble randomisert til å få enten morsmelkerstatning med Lactobacillus reuteri (108 cfu/dag) eller standard morsmelkerstatning.

I henholdt til måling med ultralyd i starten og slutten, ble magesekktømmingen og tømningshastigheten signifikant bedre hos gruppen som fikk morsmelkerstatning med  Lactobacillus reuteri, sammenlignet med placebo-gruppen (p<0,001).

Antall daglige regurgitationer minsket til 2,1 sammenlignet med 4,2 (p<0,01) og antallet daglige tarmtømminger økte til 3,7 sammenlignet med 2,1 (p<0,05). Daglig tid med gråt minsket signifikant til 32 minutter i Lactobacillus reuteri gruppen, sammenlignet med 88 minutter per dag i placebo-gruppen (p<0,01). Spedbarna som ble ammet gråt i gjennomsnitt 66 minutter per dag. Vektøkning per dag var lik i de tre gruppene og ingen og ugunstige hendelser inntraff.

Konklusjon:

Daglig tilskudd av Lactobacillus reuteri til premature nyfødte som fikk morsmelkerstatning forbedret toleransen for denne type kost. Det viste seg at det var en signifikant reduksjon av regurgitationer og den gjennomsnittlige gråtetiden og et økt antall tarmtømminger, sammenlignet med barna som fikk placebo. Til og med magesekktømmingen ble signifikant forbedret. Lactobacillus reuteri Protectis finnes bland annet i Semper Dråper, BabySemp 2 Lemolac med aktiv bakteriekultur, BabySemp 3 med aktiv bakteriekultur. 

Galaktooligosackarider Ben2008 GalaktooligosackariderFanaro2009 GastrointestinalfunktionIndrio2008