Foreldre og lite barn forskning STEP

OTIS-studien

OTIS som står for optimalisert tilleggskoststudie, ble gjennomført av Instituttet for klinisk vitenskap ved universitet i Umeå. Formålet med studiet er å se hvordan man gjennom tidlig og systematisk introduksjon av grønnsaker og frukt, fulgt av et nordisk kosthold rikt på vegetabilier, fisk og korn kan bidra til å legge et grunnlag for sunne matvaner hos små barn. I studien ble det brukt lokale råvarer for å kunne legge til rette for et bærekraftig kosthold på langt sikt.

 

Resultat fra studien bidrar med ny informasjon om hva foreldre kan gi barna hjemme av tilleggskost, som er sunt og samtidig bærekraftig.

Slik ble studien gjennomført

Til studien ble 250 barn rekruttert, og disse ble tilfeldig delt i 2 ulike grupper (125 barn i hver gruppe), en kontrollgruppe og en studiegruppe. Studien pågikk i nærmere 5 år og resultatene bearbeides fortsatt og presenteres fortløpende. Både foreldre og barn som er med i studien treffer regelmessig legen som leder studien, samt barnesykepleier og ernæringsfysiolog.

Lite barn tar prove studien STEP
Lite barn ligger på en vekt studien STEP

Resultater

Resultater fra studien viser at barn som spiste tilleggskost basert på lokale råvarer,  og samtidig blitt systematisk introdusert for smaksporsjoner i alderen 4-6 måneder økte sitt inntak av frukt og grønnsaker frem til 9 måneders alder. Dette er et positivt resultat bærekraft tatt i betraktning. I tillegg medførte det økte inntaket av frukt og grønt at proteininntaket ble lavere, noe som også kan være fordelaktig for helsa.

Vekstkurven hos barn som spiste mer frukt og grønt skilte seg ikke fra kontrollgruppen. Derimot var serum-urea betraktelig lavere i gruppen som hadde et kosthold som var rikt på frukt og grønnsaker, noe som gjenspeiler det lavere proteininntaket. Gruppen hadde også bemerkelsesverdig høyere serum-folater, noe som henger sammen med det høye inntaket av grønnsaker, bær og frukt.

 

Ny kunnskap

Resultat fra studien bidrar med ny informasjon om hva foreldre kan gi barna hjemme av tilleggskost, som er sunt og samtidig bærekraftig. Med ny fakta og kunnskap fra studien, kan det bidra til å forbedre fremtidige retningslinjer for spedbarn i Sverige, så vel som i andre land.

Ulrica forsker STEP

Hvordan ble smakene valgt ut?

Ulrica Johansson, forsker i OTIS-studien svarer: Hensikten med smaksporsjoner er å gjenspeile at vi i Norden har mange sure og bitre smaker. Disse smakene kan være bra å introdusere for små barn i alderen 4-6 måneder, da barn i denne alderen er mer mottakelige for nye smaker. Når barnet blir rundt 1,5 år vil det ofte vegre seg for å spise og vil da ikke akseptere disse smakene.

Forsker Ulrica forteller