Plante av grønnsaker

En sunnere fremtid for alle

Studier pågår over hele verden innen området ernæring for sped- og småbarn med formål om å forbedre og forstå hvordan næringssammensetningen i matvarer kan forandres og forbedres med mål om å forbedre helsen på både lengre og kort sikt. Semper er med og bidrar. Gjennom kliniske studier driver vi ernæringsforskningen fremover, og sikrer at vår barnemat tilgodeser barnets behov. 

Ved at vi følger nøye med og deltar aktivt i forskningen, sørger vi hele tiden for at våre matvarer til de aller minste holder høy standard.  Semper følger til en hver tid de gjeldene anbefalinger for sped- og småbarn når det gjelder ernæring og kvalitet på råvarer. 

Sammensetningen av våre næringsmidler ligger i forkant basert på forskning. En dagsmeny som kun består av Semper barnematprodukter oppfyller de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR), samt anbefalingen utgitt av den svenske barnelegeforeningen, Mattilsynet og  European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).

Matvarer utviklet for hele matreisen

Når barnemat utvikles tilpasser vi valg av råvarer og næringssammensetningen, slik at maten bidrar til en god ernæringsstatus og legger grunnlag for gode matvaner. Vi utvikler matvarer for barnets matreise, fra fødsel og til barnet spiser den samme mat som resten av familien. Basert på anbefalinger om at introduksjon av fast føde skal skje tidligst fra 4-6 måneders alder, utvikler vi matvarer slik at barnet gradvis kan vende seg til nye smaker og konsistenser. 

Vi følger også barnets utvikling, som f.eks. at konsistensen på maten må passe med at barnet har fått tenner, og at det da kan være biter i barnematen. Barnet blir da stimulert til å tygge litt, bevege tungen og føre maten bakover i munnen for så svelge maten. Det er bra å trene mot at barnet skal spise familiens mat. 

Förändring av kostmönster behöver börja tidigare

Vi följer noga den utveckling som nu sker inom hållbarhetsområdet både i eget arbete och andras vars syfte är att förena en hållbar livsmedelsproduktion med en förbättrad hälsa. Det är vår uppfattning att om man önskar se en förändring av kostmönster hos vuxna så måste man börja tidigare och spegla önskade förändringar redan i barnmaten. I ljuset av detta känns det därför oerhört värdefullt och viktigt att vi deltar i ett forskningsprojekt rörande små barns kost och hur den kan förbättras för att bli mer hållbar och hälsosam för både individen och planeten.

Studien som benämns OTIS (optimerad tilläggskost-studien) genomförs vid Barnklinikens forskningsenhet, Umeå universitet och är en randomiserad studie i vilken 250 barn ingår uppdelade i två grupper. När föräldrarna väljer att börja med tilläggskost fick barnen i studiegruppen en systematisk introduktion av grönsaker och frukt och därefter en kost extra rik på grönsaker, rotfrukter, bär och frukt. Den innehöll dessutom mindre protein. Den andra gruppen, kontrollgruppen, fick nyttig traditionell barnmat. Barnen följdes till 18 månaders ålder. En rad faktorer undersöktes hos barnen som till exempel: tillväxt, kroppssammansättning, indikatorer för insulinresistens, ämnesomsättning, tarmflorans sammansättning samt viljan att prova nya hälsosamma livsmedel.

Baby med målebånd rundt hodet forskning
STEP-metoden, Lykke tar prøver med mamma Ronja

Spännande reslutat från OTIS-studien

Resultaten visar att barnen som fick en systematisk introduktion av grönsaker och frukt vid 9 månader och 12 månaders ålder åt signifikant mer av dessa livsmedel än barnen i kontrollgruppen. Mellan 12 och 18 månaders ålder sjönk grönsakskonsumtionen något men barnen i studiegruppen åt fortfarande mer grönsaker och frukt, närmare bestämt 32% mer.

Studien visade att barnen i den grupp som åt mer grönsaker och frukt hade dessutom ett signifikant lägre proteinintag än den andra gruppen både vid 9, 12 och 18 månaders ålder vilket också påvisades i blodprovsanalyser av urea i blodet.

Under första levnadsåret är tillväxttakten mycket hög hos spädbarn och de tredubblar sin vikt under den tiden i livet. Till vår glädje uppvisade barnen i båda grupperna en fullgod till växt vid 9, 12 och 18 månaders ålder. Det i sin tur ger oss en god insikt i att en mer hållbar kost med väsentligt mer grönsaker och frukt kan ges redan när introduktionen av fastare föda börjar. När barn äter mer grönsaker och frukt ökar kolhydratintaget och som en följd av det minskar intaget av protein vilket är positivt.

Vikten av att börja från start

Eftersom senare års forskning har visat att kosten tidigt i livet även har betydelse för hälsan i vuxen ålder är det önskvärt att etablera goda kostvanor från start. Kostfaktorer under den första tiden i barnens liv, bland annat, lågt intag av grönsaker och frukt och högt intag av protein ökar risken för fetma, diabetes och hjärt-kärl-sjukdomar senare i livet. Dagens kostråd till små barn grundas dock på tradition och erfarenhet varför behovet av evidensbaserad forskning är stort. Med denna studie har vi bidragit med en pusselbit till hur nya riktlinjer för introduktion av grönsaker och frukt kan göras, vilket kan bli mycket värdefullt eftersom det finns studier som visar att lite äldre barn i många länder inte äter det rekommenderade intaget av dessa livsmedel trots att det anses angeläget från hälsosynpunkt.

Vi är övertygade om att det är viktigt att börja redan från start. Vi vill bidra med hjälp och stöd till alla familjer för att fler barn ska upptäcka och tycka om mat som gör dem gott, både idag och imorgon.

STEP hjälper föräldrar med introduktion av smaker

För föräldrar har vi tagit fram en app benämnd Semper STEP. Baserat på OTIS-studien finns i appen en metod och recept för en strukturerad introduktion av grönsaker och frukt samt information om hur man kan börja ge dessa livsmedel till sitt barn för att stimulera till en ökad konsumtion. Detta är i samklang med FN:s globala mål för hälsa och bekämpa klimatförändringarna samt med EAT-Lancet rapportens slutsats: att äta mer grönsaker och frukt är bra för hälsan och planeten!

Smak 3 ganger baby smaksporsjon

STEP-metoden

Alla familjer ska ha möjlighet till en hälsosam framtid - det är vår strävan för att ständigt förbättra vår mat till de minsta och viktigaste matgästerna på vår jord.
 

Läs gärna mer om hur STEP fungerar och på vilket sätt appen kan hjälpa föräldrar att få barnen att äta mer grönsaker/rotfrukter, bär och frukt.