Semper home

Kvalitet & miljø

Det er ikke mange som vet dette, men barnemat styres av en helt egen lovgivning. Loven eksisterer for at du skal føle deg trygg å gi barnet ditt mat. Unngå å tenke på kjedelige ting som rare tilsetningsstoffer, fargestoffer og konserveringsmidler. De er forbudt i barnemat. Kjempeflott synes vi, som også har satt våre egne strenge regler for at barnematen vår skal bli enda bedre. Sempers barnemat er utviklet sammen med leger, diettister, forskere og kjennere.

Spørsmål: Hva er barnematskvalitet?

Svar: For Semper innebærer barnematskvalitet at kun det beste er godt nok for sped- og småbarn. Vi går aldri på kompromiss med tanke på matsikkerhet og kvalitet. Det er en svært streng lovgivning for ferdigprodusert barnemat i Norge og derfor kan du føle deg helt sikker på at kravene til barnemat er oppfylt. Hos Semper har vi også våre egne krav til råvarer, matvaresikkerhet og tilberedning. Krav som ofte er høyere enn det lovverket pålegger oss. I tillegg arbeider vi for en økologisk, bærekraftig utvikling i samfunnet blant annet ved å velge økologiske råvarer til et betydelig antall produkter enn de som er merket med det svenske økologimerket "KRAV".

Spørsmål: Finnes det egne lovgivninger for ferdigprodusert barnemat?

Svar: Kvaliteten på all barnemat er strengt regulert av norske myndigheter og EUs barnematdirektiv. I tillegg til EUs barnematdirektiv gir bl.a. WHO (Verdens Helseorganisasjon), EFSA (Den europeiske næringsmiddelkontroll) og det norske Mattilsynet anbefalinger om innhold og kvalitet på ferdigprodusert barnemat. Om ikke det skulle være nok, så har Semper strenge interne krav til råvarer, matsikkerhet og tilberedning som kommer på toppen av gjeldende lover. Barnematen vår gjennomgår en omfattende kontroll for å sikre at produktene inneholder riktig mengde proteiner, karbohydrater, vitaminer, mineraler og fett som barn i vekst trenger. Både vår egen forskning og de offisielle anbefalinger om ernæring bidrar til at vi alltid lager barnemat av beste kvalitet.

Spørsmål: Hvor aktive er Semper innenfor forskning og utvikling av barnemat?

Svar: All Semper barnemat tilpasses barnets ernæringsmessige behov med fokus på barn som vokser opp i Norden. Vår barnemat utvikles i Sverige og alle våre oppskrifter utvikles ut fra Sempers høye krav til smak, sammensetning, konsistens og næringsinnhold. I takt med at det kommer ny forskning og anbefalinger utvikler vi sammensetningen av maten i samarbeid med barneleger og andre ernæringsfysiologer innenfor området. Videre tar vi selvfølgelig tilbakemeldinger og ønsker fra våre forbrukere med når vi utvikler nye produkter.

Utvikling av barnemat
All utvikling av Semper barnemat starter i vårt testkjøkken i Sundbyberg litt utenfor Stockholm. Vi stiller høye krav til råvarene og til barnematens smak, konsistens og utseende. Vi gjennomfører nøye kontroll og evaluering av kravene vi har, og dette danner grunnlag for løpende forbedringer av våre produkter.

Semper deltar aktivt i forskning
Vi deltar regelmessig i forskningsprosjekter innenfor prosess- råvare- og ernæringsområdet. Vi samarbeider dessuten med universiteter og videregående skoler samt institusjoner innenfor både matvare- og ernæringsforskning ved gjennomføring av kliniske studier.

Økologi
Vårt økologiske sortiment er stort og vi har fokus på produkter med en klar økologisk profil. For mange er økologisk mat er del av livsstilen eller et veivalg. Vi har en bredt utvalg av økologisk barnemat som er merket med det svenske økologimerket KRAV. Det betyr at minst 95% av innholdet er økologisk og er sertifisert i henhold KRAV. Alle våre økologiske produkter er dessuten merket med EUs økologimerke.

Spørsmål: Hvordan velger Semper råvarene?

Svar: Vår første prioritet når vi velger råvarer er den garantert har høy kvalitet og sikkerhet. Råvarene i Sempers barnemat er valgt ut med omhu så maten smaker godt, er tilpasset barns ernæringsbehov og ikke inneholder uønskede stoffer. Hos Semper arbeider vi dessuten for en bærekraftig utvikling av landbruket blant annet ved å også bruke økologiske råvarer i de produkter som ikke er merket med KRAV og EU's økologimerke.

På bakgrunn av vår 70 års erfaring innenfor barneernæring bedømmer vi hele tiden nye råvarer ut fra disse kriterier før de inkluderes i Semper barnemat:

  • Ernæring (lever råvaren opp til våre høye krav til ernæring).
  • Kvalitet (blant annet med hensyn til smak og matsikkerhet).
  • Miljø (miljøpåvirkning, arbeidsmiljø, dyrevelferd, dyrkningsmetoder og transport).
  • Prosessteknikk (hvor godt fungerer råvaren i oppskriften).
  • Sempers leverandører arbeider løpende med forbedringer og gjennomgår reglemessig kvalitetsvurdering og oppfølgning for å sikre at barnematen kontinuerlig holder et høyt kvalitetsnivå. Mange av våre leverandører har levert råvarer til Semper i en årrekke.

Råvarene som velges til Semper barnemat skal:

  • Ha høy sikkerhet ut fra alle kvalitetsaspekter, f.eks. kontrolleres råvarene omhyggelig for innhold av uønskede restsubstanser og fremmede stoffer.
  • Være gode, nyttige og fungere på en god måte i våre oppskrifter
  • Dyrket/avlet på best mulig måte for miljø, dyr og arbeidsmiljø, hvilket for kjøtt f.eks. innebærer god dyrevelferd.
  • Utover god råvarekvalitet skal leverandøren av råvarene bl.a. have ha en god etikk og høy leveransesikkerhet.

Spørsmål: Hvor kommer Sempers råvarer fra?

Svar: Våre første prioritet når vi velger råvarer er at det kan garanteres for høy kvalitet og sikkerhet. Når vi velger ut råvarene ser vi dessuten på kvalitet, tilgjengelighet og årstid. Vi kontrollerer våre leverandører og vi går aldri på kompromiss når det gjelder matsikkerhet.

Grøt, ris og pasta
Sempers grøt er laget på mel og gryn som er dyrket i Sverige. Vi garanterer at mel og gryn tilfredsstiller de høye kravene vi har med tanke på dyrking, oppbevaring og håndtering. Pasta kommer fra Italia og ris kommer fra Spania og Frankrike.

Fisk
Fisken i Sempers barnemat er villfanget eller oppdrettet, avhengig av type fisk. Den er alltid ASC-, MSC- eller Krav-sertifisert for å sikre bærekraftig fiske.

Frukt & bær
Frukt og bær kommer fra Europa, unntatt de som av klimamessige årsaker ikke vokser her.

Grønnsaker
Våre grønnsaker kommer fra landbruk med høye krav til kvalitet og bærekraftig utvikling. Størstedelen kommer fra Spania og Nord-Europa.

Kjøtt
Kjøttet i våre retter kommer fra utvalgte leverandører i Sverige, Irland, Spania, Frankrike, Storbritannia og Nederland. Våre leverandører kontrolleres av vår kvalitetsavdeling for å sikre at våre høye krav for kvalitet og dyreomsorg oppfylles.

Meieriprodukter
Melkeråvarene kommer fra Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Italia. Osten kommer fra Sverige.

Vegetabilske oljer
Rapsoljen kommer fra Sverige og Spania. Solsikkeoljen er fra Europa og palmeoljen kommer fra sertifiserte produsenter i Asia.

Spørsmål: Hvordan arbeider Semper med kvalitetsstyring?

Svar: Hos Semper arbeider vi systematisk med kvalitetsstyring i alle ledd.

Kvalitetsstyring
Hos Semper arbeider vi med kvalitetsstyring gjennom krav til våre leverandørers kvalitetsarbeid, produktdokumentasjon, kvalitetsrevisjon, oppfølging og andre løpende forbedringer. Semper barnemat produseres på anlegg som er sertifisert ifølge ISO kvalitets- og miljøstandarder, BRC og lignende kvalitetssikringssystemer. Vi arbeider aktivt for at benytte god, sikker emballasjer for å beskytte maten og samtidig verne om miljøet. I noen tilfeller arbeider vi med systematiske for å ta små skritt mot forbedringer. Når det er nødvendig, har vi også et beredskap for å ta store skritt mot øyeblikkelige forbedringer.

Kontrollprosess
Prosessen er forskjellig alt etter hvilken mat vi snakker om, men generelt gjennomgår all vår barnemat en grundig kontrollert prosess: Leverandørene av våre råvarer besøkes av vår kvalitetsavdeling for å sikre at våre høye krav til kvalitet med hensyn til dyrking, avl og dyreomsorg oppfylles. Vi stiller høye krav og arbeider med sertifiseringer som garanterer at råvarene lever opp til kravene.

Når råvarene ankommer våre anlegg blir de grundig kontrollert. Vår grøt og morsmelkerstatninger kontrolleres gjennom hele prosessen ved hjelp av analyser av f.eks. protein, fett, vitaminer, mineraler, smak, fremmedstoffer og ved bakteriologiske og fysiske kontroller. Det ferdige produkt smakstestes, og kontrolleres igjen grundig før det anses for ferdigkontrollert og kan pakkes. Gjennom hele prosessen sikres det at all maten har en høy sikkerhet og er fri for uønskede stoffer.

Vår mat på glass gjennomgår lignende analyser, både av råvarene og det ferdige produktet. Glassene kontrolleres grundig før de fylles med mat og maten kontrolleres deretter flere ganger, både visuelt av vårt personell og ved hjelp av gjennomlysning. Teknikken på dette området utvikles løpende og vi bruker kun den nyeste teknologien.

Spørsmål: Finnes det tungmetaller i Semper barnemat?

Svar: Tungmetaller, inkludert arsen og bly, finnes naturlig i jorden og derfra tas det opp av ulike plantevekster. Dermed finnes det tungmetaller i all mat vi spiser. Dessuten vil det være tungmetaller i vannet i springen som både voksne og barn drikker og bruker i matlaging. Tungmetaller er altså ikke noe vi tilsetter Semper barnemat, dette finnes allerede naturlig i de råvarer vi bruker for å lage maten.

Barnemat er omfattet av strengere lovgivning enn mat/råvarer en kjøper på butikken. Dette betyr at kravene til barnemat er strengere med hensyn til innhold av pesticider, toksiner og tungmetaller. Når du kjøper ferdigprodusert barnemat kan du derfor være sikker på at disse jevnlig testes for tungmetaller – og at det er spesielt strenge kvalitetskrav til råvarene. Vi har lang erfaring og denne sikkerheten kan vi stå inne for som produsent av barnemat i mer enn 70 år. Det er viktig å forstå at innholdet av tungmetaller generelt er mye lavere i barnemat enn i vanlig mat. Nettopp fordi vi er nøye med hvilke råvarer som vi velger er det svært lavt innhold av f.eks. arsen i vår ferdigproduserte barnegrøt med havre i forhold til f.eks. helt vanlig havre som du kjøper i butikken.

Derfor kan du  som forelder være sikker på at Semper barnemat er god, næringsriktig barnemat som ikke inneholder uønskede stoffer.

Spørsmål: Hvorfor transporterer Semper svensk kjøtt ned til Spania for å produsere de økologiske middagsrettene?

Svar: Vi kan godt kjøpe økologisk kjøtt i Spania, men for at våre middagsretter kan merkes med det svenske økologimerket KRAV kreves det at kjøttet også er KRAV-merket. Kjøttet fra Spania oppfyller EU's krav til økologiske varer, men kravene er enda høyere til varer som bærer KRAV-merket. Først og fremst når det gjelder dyrehold. Derfor bruker vi kjøtt fra Sverige i våre økologiske middagsretter.

Spørsmål: Hvorfor står det ikke på emballasjen hvor råvarene kommer fra?

Svar: Dessverre er der for lite plass på emballasjen til at vi kan få plass til å skrive hvor råvarene kommer fra og det er heller ikke krav om det i regelverket. Derfor står det heller hvor produktet er produsert. Vår grøt produseres i Sverige og våre middagsretter, frukt- og grønnsakmoser produseres i Spania. Under "Kvalitet og miljø " her på siden kan du lese mer om hvor råvarene kommer fra.

Vår første prioritet er kvalitet, dvs. at råvaren lever opp til de strenge krav som gjelder for barnemat. Vi bruker så langt det er mulig råvarer som dyrkes/avles så nære våre fabrikkanlegg som mulig, men kvalitet kommer i første rekke. Det betyder at korn og melk til grøt er fra Sverige og at frukt, grønnsaker og urter i våre glass er fra Spania. Storfekjøtt kommer direkte fra utvalgte besetninger i nærheten av vårt fabrikkanlegg, unntatt kjøttet i våre økologiske middagsretter. Det økologiske storfekjøttet kommer fra økologisk sertifiserte svenske besetninger og bærer det svenske økologimerket KRAV.